Ελληνικά

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

Η εξέταση του μαθήματος Τεχνική Μηχανική ΙΙ(Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος) που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 9-9-2013 και ώρα 8.30 π.μ. αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής.

Οι διδάσκοντες

Ε. Αναστασέλου

Αιμ. Σιδερίδης

6 years, 4 months ago. 21:02:33, 06-9-2013.