Εγγραφή υποψηφίων για μεταφορά θέσης στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών