Ελληνικά

Διαγωνισμός ΕΜΠ

Παράταση Προθεσμίας υποβολής Προτάσεων/Ιδεών του 1ου Διαγωνισμού,του Ε.Μ.Π. με θέμα «Καινοτόμες Ιδέες και Σχεδία για την Αειφορία στην Πόλη της Αθήνας»

Παρατείνεται μέχρι τις 20/2/2014 η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων/Ιδεών του 1ου Διαγωνισμού του Ε.Μ.Π. με θέμα «Καινοτόμες Ιδέες και Σχεδία για την Αειφορία στην Πόλη της Αθήνας» που διοργανώνεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΕΜΠ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές του ΕΜΠ (προπτυχιακοί - μεταπτυχιακοί - ΥΔ) καθώς και οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ της τελευταίας 5ετίας. Κάθε πρόταση είναι ατομική ή μαδική (μέγιστο 10 φοιτητές). Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ www.dasta.ntua.gr.

5 years, 5 months ago. 16:53:19, 29-1-2014.