Ελληνικά

Έγκριση αιτήσεων για μεταφορά θέσης στη Σχολή Π.Μ

Σύμφωνα με την από 30.9.2014 απόφαση της Γ.Σ. εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των Βουζιούρη Βάγιας και Γιαννάκουλα Ελευθέριου για μεταφορά θέσης στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Οι παραπάνω καλούνται να εγγραφούν στη Σχολή από 13.10.2014 έως 17.10.2014. Με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. οι ανωτέρω κατατάσσονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων και παράλληλα να υποβάλουν αιτήσεις απαλλαγών από μαθήματα που έχουν διδαχθεί επιτυχώς στη Σχολή προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους στη Σχολή είναι:

1) Απολυτήριο Λυκείου (απλό φωτοαντίγραφο)

2) Αποφοιτήριο από τη Σχολή προέλευσης

3) Πιστοποιητικό γεννήσεως

4) 3 φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)

            ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 11 months ago. 13:12:21, 13-10-2014.