Ελληνικά

Εγγραφές Ομογενών

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγόμενοι στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής στο διάστημα από 09-10-2014 μέχρι και 23-10-2014 προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαολογητικά, ανά κατηγορία, σύμφωνα με την δημοσιευθείσα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                    ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Attached file

5 years, 11 months ago. 17:50:58, 16-10-2014.