Εγγραφές Ομογενών

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγόμενοι στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής στο διάστημα από 09-10-2014 μέχρι και 23-10-2014 προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαολογητικά, ανά κατηγορία, σύμφωνα με την δημοσιευθείσα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                    ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνημμένο αρχείο

πριν από 3 χρόνια, 4 μήνες. 17:50:58, 16-10-2014.