Ελληνικά

Ενημερωτική συνάντηση με τους σπουδαστές 5ου εξαμήνου του προγράμματος Διπλού Διπλώματος ENPC

Ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση στους σπουδαστές του 5ου εξαμήνου του προγράμματος Διπλού Διπλώματος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ - Ecole Nationale des Ponts et Chaussees

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, Αίθουσα 5, 1ος όροφος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Νέα Κτίρια Ζωγράφου.

Attached files

5 years, 7 months ago. 13:51:11, 27-10-2014.