Ελληνικά

Γαλλική Γλώσσα

Η πρώτη συνάντηση για τα μαθήματα Γαλλικών Α και Γ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην αίθουσα 02Β του κτηρίου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

15.15-17.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

17.15-19.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για τυχόν ερωτήσεις, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pappa@central.ntua.gr.

4 years, 8 months ago. 16:21:29, 29-10-2014.