Ελληνικά

Αφορά Μεταφορά θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Ενημερώνονται όσοι υπέβαλαν αίτηση για μεταφορά θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013, καθώς την Υ.Α. Φ1/79383/Β3, για το ακαδ. έτος 2014-15, και μετά το άρθρο 40 του Ν.4301/7.10.2014 με τον οποίο καταργείται ο προαναφερθείς Νόμος ότι οι σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών δεν πρόκειται να διεκπεραιωθούν περαιτέρω.

5 years, 11 months ago. 16:39:11, 29-10-2014.