Ελληνικά

Έναρξη μαθήματος 'Γεωλογία Μηχανικού'

Τα μαθήματα της «Γεωλογίας Μηχανικού» θεωρία (9:45 έως 11:30) και ασκήσεις (11:45 έως 13:30) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014. Λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του μαθήματος, την κατανομή σε αίθουσες κλπ. θα βρείτε στο σύνδεσμο. Ο διδάσκων

Γ. Τσιαμπάος, Καθηγητής

6 years, 1 month ago. 17:48:42, 03-10-2014.