Ελληνικά

Τροποποίηση για το μάθημα Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας

Η πρώτη συνάντηση για τα μαθήματα Γαλλικών Α και Γ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην αίθουσα 02Β του κτηρίου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. 15.15-17.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ KAI Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Για τυχόν ερωτήσεις, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pappa@central.ntua.gr

8 years, 7 months ago. 14:22:17, 31-10-2014.