Ελληνικά

Αλλαγή ώρας & τόπου διεξαγωγής του μαθήματος 1ου εξαμήνου "Παραστατική Γεωμετρία"

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 3/10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος του Πρώτου (1ου) εξαμήνου «Παραστατική Γεωμετρία», όσον αφορά τη Δευτέρα θα πραγματοποιείται 13:45-16:30 στην Αιθ. 01ΑΒ και όχι στο Αμφ. Αντ. Υλικών, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years ago. 14:11:38, 04-10-2014.