Ελληνικά

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο Κοσμήτορας καλεί τους φοιτητές της Σχολής σε συζήτηση την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, στις 13:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΣΠΜ. Στην ίδια συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα παρευρίσκονται οι Συντονιστές των Επιτροπών "Προπτυχιακών Σπουδών", "Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών", "Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας" και "Σπουδαστικών Θεμάτων". Προσκαλούνται επίσης και όσοι Καθηγητές επιθυμούν.

8 years, 6 months ago. 12:52:19, 13-11-2014.