Ελληνικά

Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2014

Αθήνα 18/11/2014

Ανακοίνωση

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Οκτωβρίου 2014 μπορούν να παραλάβουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές βαθμολογίες την Παρασκευή 28/11/2014.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση από τον φοιτητή καθώς και να έχουν σταλεί στη Γραμματεία όλες οι βαθμολογίες που αφορούν διπλωματικές εργασίες και οφειλόμενα μαθήματα.

Για την παραλαβή των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο site της Σχολής

5 years, 2 months ago. 13:48:58, 18-11-2014.