Ελληνικά

Ορθή Επανάληψη: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα της Παναγιώτας Χας Νικολάου ΑΛΤΗΓΟΥ

Χορηγούνται «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ»

σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΕΜΠ κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

Επίδοση Ακαδ. έτος Θέσεις Εισαγωγής 2013-2014 3 1ο-2ο εξάμηνο 2012-2013 3 3ο-4ο εξάμηνο 2012-2013 2 5ο-6ο εξάμηνο 2012-2013 2 7ο-8ο εξάμηνο 2012-2013 2

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€ (μεικτά) ανά δικαιούχο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και τις 15 Ιανουαρίου 2015 να περάσουν από το: ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΜΠ, ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τηλ. 210 772 1330 & 210 772 1927

για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους: 1. Αίτηση 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, οικονομικού έτους 2013 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας προσωπικό, οικονομικού έτους 2013 εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία" 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εφόσον υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία εκτός από το ΙΚΥ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

5 years, 10 months ago. 16:49:38, 21-11-2014.