Ελληνικά

Εσπερίδα Ελληνικής Επιτροπής μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ)

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) οργανώνει Εσπερίδα με θέμα: "Καθορισμός Κριτηρίων Επιλογής Πλημμυρών Σχεδιασμού για Φράγματα" την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 18:00-21:00 η ώρα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Attached files

4 years, 8 months ago. 13:02:13, 06-11-2014.