Ελληνικά

Διδασκαλία μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις" (Αναπλήρωση)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής ότι το μάθημα του Τρίτου (3ου) εξαμήνου "Διαφορικές Εξισώσεις" θα διδαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, για αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας που δεν έχουν πραγματοποιθεί:

Πέμπτη 11/12/2014 και ώρα 16.45-18.30, αίθ. 02Β και 03ΑΒ

Τρίτη 16/12/2014 και ώρα 14.45-16.30 , αιθ. 01ΑΒ και 03ΑΒ

Πέμπτη 18/12/2014 και ώρα 16.45-18.30, αιθ. 02Β και 03ΑΒ

Πέμπτη 8/1/2015 και ώρα 16.45-18.30, αιθ. 02Β και 03ΑΒ

8 years, 5 months ago. 13:11:24, 10-12-2014.