Ελληνικά

Αναγόρευση του ομότιμου καθ. της Σχολής κ. Θ. Π. Τάσιου σε επίτιμο διδ. της Φιλοσ. Σχ. του ΕΚΠΑ

Αναγόρευση του ομότιμου καθηγητή της Σχολής κ. Θ. Π. Τάσιου σε επίτιμο διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ - Πρόσκληση

Attached file

8 years, 11 months ago. 11:29:45, 11-12-2014.