Ελληνικά

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο Κοσμήτορας και η Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, μετά από αίτημά τους, συναντήθηκαν στις 11/12/2014 ώρα 10:00-12-00 και συζήτησαν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτριο Κυριτσάκη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου, καθώς και με συνεργάτες του. Ως αποτέλεσμα της συζήτησης και προς απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν, η Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων της Σχολής θα συντάξει και θα υποβάλει προς τον κ. Κυριτσάκη συνοπτικό υπόμνημα.

8 years, 5 months ago. 21:02:57, 12-12-2014.