Ελληνικά

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Τη Δευτέρα 12/1/2015, 4:45-6:30μμ, θα πραγματοποιηθεί δίωρη αναπλήρωση του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση Ι, στο ΑΜΦ 1,2 και για τα 2 τμήματα με διδάσκοντα τον κ. Σμυρλή.

Την Τρίτη 13/1/2015, 1:45-3:30μμ, θα πραγματοποιηθεί δίωρη αναπλήρωση του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση Ι, στην αίθουσα 5, μόνο για το τμήμα Α-Λ με διδάσκοντα τον κ. Τσινιά.

9 years, 5 months ago. 18:34:09, 19-12-2014.