Ελληνικά

Παράταση Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( http://eudoxus.gr/Files/Paratasi_2014-2015_xeim.pdf ) η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων των φοιτητών έχει οριστεί, κατόπιν παράτασης, στις 16/01/2015.

Στη διάθεσή σας, Γραφείο Αρωγής Χρηστών Εύδοξος

4 years, 10 months ago. 12:45:14, 24-12-2014.