Αναβολή μαθήματος 'Εγγειοβελτιωτικά Έργα'

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος 'Εγγειοβελτιωτικά Έργα' ότι τη Δευτέρα 08/12/2014 το μάθημα δεν θα γίνει λόγω της συνεχιζόμενης ασθένειας της διδάσκουσας κας Δ. Παναγούλια

πριν από 2 χρόνια, 11 μήνες. 16:57:37, 05-12-2014.