Ελληνικά

Αλλαγή αίθουσας για το Τεχνικό Σχέδιο

Λόγω αδυναμίας διδασκαλίας του μαθήματος ‘Τεχνικό Σχέδιο’ 1ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, στο κτίριο Γκίνη (συγκρότημα Πατησίων), mεταφέρεται και θα διδάσκεται μέχρι νεοτέρας απόφασης στις αίθουσες διδασκαλίας Σ.Π.Μ, 03AB και Σχ1. Ζωγράφου, τις ώρες από 14:45 έως 18:30.

9 years, 5 months ago. 20:50:34, 09-12-2014.