Ελληνικά

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων 2013-14

Πρόγραμμα Εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων 2013-14

Τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων αναγράφονται στο πρόγραμμα με πεζά γράμματα.

Για όσα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ο αριθμός των φοιτητών που θα εξεταστούν είναι μικρότερος από 10, η ημέρα και η ώρα της εξέτασης θα καθορισθούν απευθείας με τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

6 years, 7 months ago. 21:02:07, 20-2-2014.