Ελληνικά

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής Εξέτασης του Μαθ. "Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδ."

Αθήνα 10/3/2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Αλλαγή αίθουσας για την εξέταση του μαθήματος «Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής» 9ου εξαμήνου

Η εξέταση του μαθήματος Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ζ. Αιθ. 105, 2ος Οροφ. Β Πτέρυγα, Κτ. Αντ. Υλικών αντί της αίθουσας Γκ. 18. Η ημέρα και η ώρα της εξέτασης παραμένουν όπως στο αρχικό πρόγραμμα, δηλ. 9/4/2014 και ώρα 12.00.

Ο Διδάσκων

Δ. Τσαμπούλας

6 years, 6 months ago. 18:04:33, 13-3-2014.