Ελληνικά

Eξέταση του μαθήματος "Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι"

Η εξέταση του μαθήματος "Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι" για την έκτακτη εξεταστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21/3/2014 και ώρα 15:00, στην αίθουσα Ζ 02Α.

Ο Συντονιστής του μαθήματος

Σ. Λαμπρόπουλος

5 years, 1 month ago. 15:19:45, 17-3-2014.