Ελληνικά

Αλλαγή της Ημερομηνίας Εξέτασης του Μαθήματος "Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων"

Ανακοίνωση Αλλαγής Ημερομηνίας Εξέτασης Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος "Ειδικά θέματα Λιμενικών Έργων" του 9ου Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 9-12 στην Αίθουσα 04Α στα Κτίρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Β.Κ. Τσουκαλά

Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

6 years, 6 months ago. 17:15:47, 05-3-2014.