Ελληνικά

Υπενθύμιση: Προθεσμίες δηλώσεων και διανομών εαρινού εξαμήνου

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014.

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη εαρινή δήλωση μαθημάτων τους.

6 years, 10 months ago. 12:57:02, 29-4-2014.