Ελληνικά

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2013-14

Η εγγραφή των φοιτητών της Σχολής ΠΜ στα μαθήματα μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Πρόσβαση στο Εγγραφολόγιο δίνεται με χρήση του προσωπικού κωδικού. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα παραλάβει τον κωδικό τους και προκειμένου να κάνουν χρήση της εφαρμογής από το Διαδίκτυο να προσέλθουν στη Γραμματεία του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Για την παραλαβή του κωδικού είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

H εγγραφή-δήλωση μαθημάτων γίνεται μόνο κατά την περίοδο 7.4.2014 - 28.04.2014.

6 years, 5 months ago. 01:59:55, 07-4-2014.