Ελληνικά

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ:

  • ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 16:00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 &

  • ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 16:00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 8 months ago. 14:20:49, 27-5-2014.