Ελληνικά

3ος Ιδρυματικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Παιγνίου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει τον 3ο Ιδρυματικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Παιγνίου.

Ο Ιδρυματικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Παιγνίου απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Επιχειρηματικό Παίγνιο ή Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Game) αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης στον υπολογιστή στο οποίο συμμετέχουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι η εφαρμογή «στην πράξη» απλών οικονομικών γνώσεων και η εξοικείωση των φοιτητών με τη διοίκηση επιχειρήσεων σε περιβάλλον ανταγωνισμού. Πρακτικά, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και διοικούν εικονικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο σύνδεσμο http://mke.ntua.gr/en_GB/epixeirimatikopaignio2014#.U5BoASidRfE

9 years, 3 months ago. 12:17:22, 11-6-2014.