Ελληνικά

Αναβολή τελετών απονομής διπλωμάτων στους Αποφοίτους περιόδων Ιουνίου 2013 & Οκτωβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 & την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 τελετές απονομής Διπλωμάτων στους Αποφοίτους της Σχολής περιόδων Ιουνίου 2013 & Οκτωβρίου 2013 αντίστοιχα αναβάλλονται.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 7 months ago. 20:58:54, 20-6-2014.