Ελληνικά

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Ο υποψήφιος διδάκτωρ κος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ θα υποστηρίξει τη Διδακτορική Διατριβή του με τίτλο:

«Στοχαστική ανάλυση και βέλτιστος σχεδιασμός κατασκευών υποκείμενων σε θραύση»

την Τρίτη 8/7/2014 και ώρα 14:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του Κέντρου Ανωτέρων Φυσικών Σπουδών & Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Κ.Α.Φ.Σ & Φ.Ε.) στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

5 years, 3 months ago. 12:40:04, 30-6-2014.