Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι έχουν εγγραφεί τουλάχιστον μία φορά στο 10ο εξάμηνο σπουδών και οφείλουν μέχρι 3 μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. 3/06/2014

να συμπληρώσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (για είσοδο στο εγγραφολόγιο πατήστε εδώ)

από 6/6/2014 έως 12/6/2014, προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου τα οποία οφείλουν και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2014.

Δε θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης για μαθήματα που θα δηλωθούν ως “επιπλέον”.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6 years, 3 months ago. 14:29:54, 06-6-2014.