Ελληνικά

Διεξαγωγή έκτακτης επαναληπτικής εξέτασης του μαθ. "ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΜΙΓ. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ"

Σας ενημερώνουμε ότι η έκτακτη επαναληπτική εξέταση του μαθήματος:

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

θα γίνει την Τρίτη 29-7-14 και ώρα 15:00 στο ισόγειο του Τομέα Μαθηματικών κτ. Ε.

Οι διδάσκοντες

Κ. Κυριάκη και Δ. Γκιντίδης

6 years, 2 months ago. 01:03:40, 22-7-2014.