Ελληνικά

Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής

Ο υποψήφιος διδάκτωρ κος ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ θα εξεταστεί στη Διδακτορική Διατριβή του με τίτλο:

«Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων θεμελιώσεων - ανωδομής έναντι μεγάλων εδαφικών μετακινήσεων»

την Τετάρτη 9/7/2014 και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

6 years, 4 months ago. 20:24:29, 09-7-2014.