Ελληνικά

Μη διεξαγωγή εξετάσεων τριών Ξένων Γλωσσών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μη συμπλήρωσης 13 εβδομάδων διδασκαλίας

οι εξετάσεις εαρινών εξαμήνων & επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου των

  1. Ιταλική Γλώσσα 4ου εξαμήνου
  2. Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 4ου εξαμήνου
  3. Γερμανική Γλώσσα 4ου εξαμήνου

&

η εξέταση επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου των

  1. Ιταλική Γλώσσα 3ου εξαμήνου
  2. Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 3ου εξαμήνου
  3. Γερμανική Γλώσσα 3ου εξαμήνου

δε θα πραγματοπποιηθούν.

6 years, 1 month ago. 23:11:55, 17-8-2014.