Ελληνικά

Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουλίου 2013-14

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

• Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών των τελειοφοίτων φοιτητών περιόδου Ιουλίου ακαδ. έτους 2013-2014 θα διεξαχθούν από 25/8/2014 έως 26/8/2014.

• Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές ακαδ. έτους 2013-14, περιόδου Ιουλίου 2014, προκειμένου να κάνουν αίτηση για αντίγραφο διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας, να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία

Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από τη Γραμματεία

Πιστοποιητικό γέννησης

Μία (1) φωτογραφία

Για να παραλάβουν τα αντίγραφα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία:

Βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων, καθώς επίσης και παράδοσης ενός (1) αντιτύπου και ενός (1) CD/DVD της διπλωματικής τους εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. Πριν την παράδοση υποχρεούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μετά την εξέταση και την έγκρισή τους από τις αρμόδιες επιτροπές (βλ. σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Σχολής).

Φοιτητική ταυτότητα, Κάρτα Σίτισης και Βιβλιάριο Υγείας. Εάν δεν έχουν κάτι ή και όλα τα 3 παραπάνω δικαιολογητικά να κάνουν μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 για τη μη κατοχή τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 5 months ago. 18:55:49, 08-8-2014.