Ελληνικά

Αλλαγή Αίθουσας σε εξέτση Μαθήματος

                    Αθήνα 16/9/2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αλλαγή αίθουσας για την εξέταση του μαθήματος «Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής» 9ου εξαμήνου Η εξέταση του μαθήματος Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ζ. Αιθ. 105, 2ος Οροφ. Β Πτέρυγα, Κτ. Αντ. Υλικών αντί της αίθουσας Z. Κτ. 1 Πολ. Αιθ. 02Β. Η ημέρα και η ώρα της εξέτασης παραμένουν όπως στο αρχικό πρόγραμμα, δηλ. 9/10/2014 και ώρα 18.00.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 5 months ago. 17:31:45, 17-9-2014.