Ελληνικά

Το βραβείο Παπαγιαννάκη στον απόφοιτο της Σχολής Δημήτριο Μπουζιώτα

Ο απόφοιτος της Σχολής Δημήτριος Μπουζιώτας τιμήθηκε με το βραβείο Παπαγιαννάκη για το έτος 2011-12. Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη διπλωματική εργασία στο ΕΜΠ στη Μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή του ΕΜΠ Ε. Παπαγιαννάκη. Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου βελτιστοποίησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο λογισμικό Υδρονομέας - Διερεύνηση στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας» εκπονήθηκε με επίβλεψη του Καθηγητή Δ. Κουτσογιάννη και καθοδήγηση του μέλους ΕΔΙΠ Α. Ευστρατιάδη. Η βράβευση αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ στις 07-07-2014. Η Σχολή συγχαίρει τον απόφοιτό της και του εύχεται καλή σταδιοδρομία γεμάτη επιτυχίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πληροφορίες για το βραβείο Παπαγιαννάκη Διπλωματική εργασία

Attached file

8 years, 2 months ago. 17:43:04, 26-9-2014.