Ελληνικά

Το ΕΜΠ ανεβαίνει στις παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων — Πρώτο ανάμεσα στα ελληνικά

Στις 16 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων QS World University Rankings για το 2014-15. Επτά ελληνικά πανεπιστήμια περιέχονται σε αυτές, μεταξύ των οποίων πρώτο το ΕΜΠ σε όλες τις κατηγορίες που εμπίπτει.

Στην κατηγορία Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία το ΕΜΠ είναι 76ο στον κόσμο και 24ο στην Ευρώπη. Η σειρά κατάταξης των ελληνικών Πανεπιστημίων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή είναι η εξής:

 • ΕΜΠ: σειρά 76 (βαθμός 79.0)

 • ΑΠΘ: σειρά 164 (βαθμός 72.5)

 • Παν.Πατ.: σειρά 248 (βαθμός 67.8)

 • ΕΚΠΑ: σειρά 329 (βαθμός 64.6)

 • Πολ.Κρ.: σειρά 398 (βαθμός 61.6)

Το ΕΜΠ (λόγω της ΣΕΜΦΕ) εντάσσεται επίσης και στην κατηγορία Φυσικές Επιστήμες, όπου και πάλι είναι πρώτο ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια.

 • ΕΜΠ: σειρά 210 (βαθμός 69.9)

 • ΕΚΠΑ: σειρά 230 (βαθμός 68.8)

 • ΑΠΘ: σειρά 266 (βαθμός 66.8)

 • Παν.Κρ.: σειρά 352 (βαθμός 62.6)

Ενημερωτικά αναφέρονται και οι άλλες κατηγορίες, στις οποίες δεν ανήκει το ΕΜΠ, και η σειρά κατάταξης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - ΑΠΘ: σειρά 330 (βαθμός 56.3)

 • ΕΚΠΑ: σειρά 385 (βαθμός 53.4)

Επιστήμες Ζωής και Ιατρική - ΕΚΠΑ: σειρά 256 (βαθμός 62.2)

 • ΑΠΘ: σειρά 292 (βαθμός 59.0)

 • Παν.Κρ.: σειρά 388 (βαθμός 52.4)

Κοινωνικές επιστήμες και διαχείριση - ΟΠΑ: σειρά 286 (βαθμός 63.8)

 • ΑΠΘ: σειρά 330 (βαθμός 62.4)

Οικονομικά-Οικονομετρία : Κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο σε σύνολο 200

Τέλος αναφέρεται η καθολική κατάταξη χωρίς διάκριση αντικειμένου:

 • ΕΜΠ: σειρά 441-450

 • Παν.Κρ.: σειρά 451-460

 • ΑΠΘ: σειρά 471-470

 • ΕΚΠΑ: σειρά 491-500

 • Παν.Πατ.: σειρά 601-650

 • ΟΠΑ: σειρά 701+

Είναι ενδιαφέρον ότι η εικόνα που παρουσιάζουν τα ελληνικά ΜΜΕ είναι ακριβώς αντίστροφη με την παραπάνω κατάταξη (βλ. π.χ. Η επανάσταση της ΑΣΟΕΕ (…) Στον αντίποδα το χάος του ΕΜΠ ). Γιατί συμβαίνει αυτό είναι αντικείμενο κοινωνιολογικής μελέτης, για την οποία αρμόδια είναι άλλα πανεπιστήμια.

Είναι επίσης ενθαρρυντικό ότι το ΕΜΠ, εν μέσω των εξωτερικών πιέσεων που το έχουν πρόσφατα ταλανίσει περισσότερο από κάθε άλλο ελληνικό πανεπιστήμιο, βελτιώνει τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις. Έτσι στην καθολική κατάταξη το ΕΜΠ:

 • το 2012 είχε σειρά 551-600

 • το 2013 είχε σειρά 501-550

 • το 2014 έχει σειρά 441-450

Εν ολίγοις, το ΕΜΠ βελτίωσε τη θέση του κατά περίπου 130 θέσεις σε δύο χρόνια. Συγκρινόμενο με Ιδρύματα της κατηγορίας του, το ΕΜΠ επίσης σημείωσε θεαματική άνοδο. Συγκεκριμένα, το ΕΜΠ από την 98η θέση το 2013 ανέβηκε στην 76η το 2014.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ακόμη δεν έχουμε δεδομένα για το 2014 (το QS δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πίνακες ανά αντικείμενο Σχολών). Στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα (2013-14 ), η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ ήταν 28η στον κόσμο και 7η στην Ευρώπη.

Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας

9 years, 2 months ago. 13:52:39, 29-9-2014.