Ελληνικά

Πρόσκληση προς φοιτητές για αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,

Σας ενημερώνω ότι σύντομα θα σας σταλεί μέσω email πρόσκληση για συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στα οποία έχετε εγγραφεί. Η αποστολή θα γίνει κεντρικά, από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Ιδρύματος με μέριμνα της Πρυτανείας. Συγκεκριμένα θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αναγράφει τους κλειδαρίθμους με τους οποίους θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων στα οποία έχετε εγγραφεί, καθώς και τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Σας παρακαλώ να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και, για πρώτη φορά φέτος, στη διαδικασία μπορείτε να συμμετάσχετε ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει συστηματικά το μάθημα το οποίο αξιολογείτε. Όμως στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιμο να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους δεν παρακολουθήσατε το μάθημα.

H γνώμη σας, διατυπωμένη με υπευθυνότητα, είναι το κύριο μέσο για τη συνολική αποτίμηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης : περιεχόμενο μαθημάτων, φόρτος εργασίας φοιτητών, διδάσκοντες, συγγράμματα, εξεταστική διαδικασία. Αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ως τώρα καμιά πλευρά δεν έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην φοιτητική αξιολόγηση των μαθημάτων. Χρειάζεται , πιστεύω, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση της διαδικασίας. Όπως πληροφορούμαι από την Πρυτανεία και την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) που έχουν την ευθύνη των ερωτηματολογίων, φέτος δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια για βελτίωση και θα χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα μορφή των ερωτηματολογίων. Επεξεργασμένα στοιχεία των απαντήσεών σας θα δημοσιοποιηθούν στη συνέχεια στον ιστότοπο της Σχολής.

Πέραν αυτών των ερωτηματολογίων, με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου η Σχολή θα ζητήσει την γνώμη σας ,μέσω άλλου ερωτηματολογίου (με ευθύνη αυτή τη φορά της Σχολής και όχι της κεντρικής διοίκησης του ΕΜΠ), για το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής και τις προτεινόμενες αλλαγές του. Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε και σε αυτή τη διαδικασία, για την οποία θα λάβετε νεότερο μήνυμα.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δημήτρης Κουτσογιάννης

8 years, 4 months ago. 14:25:29, 14-1-2015.