Ελληνικά

Δήλωση εαρινων μαθημάτων για συμμετοχή στην εξεταστική Ιανουαρίου 2015

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου να τα δηλώνουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του εγγραφολογίου από τις 17/1 μέχρι τις 21/1/2015. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αφορά αποκλειστικά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που είχαν ήδη δηλωθεί στο παρελθόν και ότι, λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων, μετά το κλείσιμο του συστήματος την παραπάνω ημερομηνία, καμιά πρόσθετη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Παρακαλούνται οι φοιτητές, για τον ορθό προγραμματισμό των εξετάσεων, να δηλώσουν μόνο τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων πραγματικά θα συμμετάσχουν (όχι γενικώς οφειλόμενα μαθήματα).

Σε περίπτωση που σας εμφανιστεί μήνυμα λάθους, εσείς επιλέξετε να συνεχίστε κανονικά. Αν σας εμφανιστεί πρόβλημα στη κατεύθυνση παρακαλείσθε να προσέλθετε στη γραμματεία για να δηλώσετε τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟ

5 years, 6 months ago. 13:41:48, 17-1-2015.