Ελληνικά

Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα - 2014-15

Attached file

  • 2-Apologismos2014-15a.pdf (431.5 KB):
    Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15. Συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4009/2011. Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση στις 6/10/2015.

8 years, 1 month ago. 22:29:51, 12-10-2015.