Ελληνικά

Διάκριση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στην παγκόσμια κατάταξη της Ταϊβάν 2015

Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται στο σύνδεσμο που φαίνεται πιο κάτω, όπου μπορεί να εισαχθούν και σχόλια από κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα συμπεράσματα σχετικά με το ΕΜΠ και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών που προκύπτουν από την κατάταξη της Ταϊβάν (2015) είναι:

  • Το ΕΜΠ τα πάει πολύ καλά διεθνώς. Στην Ελλάδα, στα αντικείμενα που θεραπεύει κατατάσσεται πάντα πρώτο.
  • Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ τα πάει ακόμη καλύτερα. Καμιά άλλη Σχολή στην Ελλάδα δεν έχει τόσο καλές επιδόσεις όπως η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

7 years, 5 months ago. 13:44:49, 25-10-2015.