Ελληνικά

Χριστουγεννιάτικες ευχές του κοσμήτορα

Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές,

Τη χρονιά που σε λίγες μέρες τελειώνει, περάσαμε δύσκολα. Κάποιοι —και εγώ ανάμεσα— χάσαμε προς στιγμήν το θάρρος και την ελπίδα. Προσωπικά, χρησιμοποίησα διάφορα μέσα για να αναθαρρήσω, μεταξύ των οποίων την αναδρομή στη σοφία παλιότερων. Παραθέτω δυο αποσπάσματα που με βοήθησαν να αλλάξω θεώρηση:

«τῇ Ἑλλάδι πενίη μὲν αἰεί κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετὴ δὲ ἔπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ· τῇ διαχρεωμένη ἡ Ἑλλὰς τήν τε πενίην ἀπαμύνεται καὶ τὴν δεσποσύνην.» (Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, 7.102 – Δημάρατος προς Ξέρξη)

(Η Ελλάδα από παλιά έχει σύντροφο την πενία, αλλά έχει αποκτήσει αρετή που κερδήθηκε με τη σοφία και τον κυρίαρχο νόμο· οπλισμένη με αυτήν η Ελλάδα αγωνίζεται εναντίον της πενίας και του δεσποτισμού.)

«ἡ ἐν δημοκρατίη πενίη τῆς παρὰ τοῖς δυνάστησι καλεομένης ευδαιμονίης τοσοῦτόν ἐστι αἱρετωτέρη ὁκόσον ἐλευθερίη δουλείης.» (Δημόκριτος)

(Η πενία σε δημοκρατία είναι τόσο προτιμότερη από αυτό που οι δυνάστες ονομάζουν ευδαιμονία, όσο είναι η ελευθερία από τη δουλεία.)

Με δικά μου λόγια, δεν χρειάζεται να τα βάζουμε με την πενία, δηλαδή το αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά με τα αίτια που την προκάλεσαν, τα οποία υπάρχουν για δεκαετίες: την προσκόλλησή μας στην ευδαιμονία και την απομάκρυνσή μας από την αρετή, τη σοφία, την ευνομία, τη δημοκρατία, την ελευθερία.

Για το 2016 εύχομαι οι δυσκολίες και η πενία να βοηθήσουν τη χώρα μας να ενεργοποιήσει περισσότερο τις δυνάμεις της για να ξαναπλησιάσουμε τα ουσιαστικά. Για τη Σχολή μας, να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε τη δημιουργική πορεία και τη συνεργασία μας. Για τον καθένα μας και την οικογένειά του υγεία και χαρά.

Χριστούγεννα 2015

Δημήτρης Κουτσογιάννης

7 years, 5 months ago. 16:00:37, 25-12-2015.