Ελληνικά

Αναθεωρημένο Σχέδιο Ωρολογίου Προγράμματος Εαρινού Εξαμήνου

Στο επισυναπτόμενο αναθεωρημένο σχέδιο ωρολογίου προγράμματος του εαρινού εξαμήνου έγινε προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλα τα συγκεκριμένα αιτήματα και παρατηρήσεις διδασκόντων και φοιτητών. Ελάχιστα δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθούν, π.χ. όσα αφορούσαν προτίμηση για απογευματινές ώρες τις Τρίτης. Επισημαίνεται ότι την Τρίτη τα μαθήματα σταματούν στις 14:30 με μόνο μια εξαίρεση, την Οδοποιία του 6ου εξαμήνου που τελειώνει στις 15:30.

Για την Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

Νίκος Λαγαρός

5 years, 5 months ago. 20:26:07, 11-2-2015.