Ελληνικά

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τους φοιτητές σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών

Τις επόμενες μέρες θα ενεργοποιηθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών που θα μπορούν να συμπληρώσουν οι φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή της άποψης των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και των υπό διαβούλευση αλλαγών του. Η διαδικασία θα γίνει με τη χρήση της Ψηφιακής Κάλπης Ζευς, ενός πληροφορικού συστήματος που υποστηρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Το σύστημα Ζευς εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων (ανώνυμων) ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο. Προσαρμόστηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να υποστηρίζει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εξομοιώνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη της διαδικασίας αυτής και την όλη προσπάθεια που έχει καταβάλει για τις αναγκαίες προσαρμογές.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν αποκλειστικά οι φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δώσει οι φοιτητές για να πάρουν τη φοιτητική τους ταυτότητα. Αρχικά οι συμμετέχοντες θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση μήνυμα με το παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν λάβει τέτοιο, μήνυμα, παρακαλείται να έλθει σε επαφή με τον συντονιστή της διαδικασίας (nikos@itia.ntua.gr ή τηλ. 201 772 2843). Στη συνέχεια η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων (που εκτελεί χρέη «εφορευτικής επιτροπής») θα εκκινήσει την «ψηφοφορία» και οι συμμετέχοντες θα λάβουν τυποποιημένο μήνυμα το οποίο θα περιέχει σύνδεσμο (link) για τις ψηφιακές κάλπες. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εντός δύο εβδομάδων, και θα παίρνουν ψηφιακή απόδειξη. Η επιτροπή γνωρίζει ποιοι συμμετείχαν στη διαδικασία αλλά όχι τις ατομικές απαντήσεις τους. Στη συνέχεια το σύστημα Ζευς θα κάνει την αυτόματη καταμέτρηση των απαντήσεων και η επιτροπή θα τις επεξεργαστεί περαιτέρω.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11 «κάλπες».

Η πρώτη «κάλπη» περιλαμβάνει 18 διατυπώσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών, τις υπό διαβούλευση αλλαγές και τις κατευθύνσεις. Οι απαντήσεις δίνονται σε πενταβάθμια κλίμακα (1 διαφωνώ απόλυτα-5 συμφωνώ απόλυτα).

Οι υπόλοιπες «κάλπες» περιλαμβάνουν το σύνολο των μαθημάτων της Σχολής. Για κάθε μάθημα υπάρχουν 12 διατυπώσεις, όπου ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει αυτές με τις οποίες συμφωνεί. Οι διατυπώσεις αφορούν το πώς προσλαμβάνεται από τους φοιτητές το μάθημα και ο ρόλος του στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Τονίζεται ότι τα ερωτηματολόγια αφορούν αυστηρά τα μαθήματα και όχι τους διδάσκοντες και κατά συνέπεια παρακαλούνται οι φοιτητές να μην μεταφέρουν εντυπώσεις σχετικές με τους διδάσκοντες στα μαθήματα καθεαυτά. Υπενθυμίζεται ότι για τους διδάσκοντες, υπάρχει άλλη διαδικασία αξιολόγησης που γίνεται παράλληλα, επίσης ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Πρυτανείας και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Αν υπάρχουν λεπτομερή σχόλια για κάποιο μάθημα, αυτά δεν μπορούν να εισαχθούν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αλλά οι φοιτητές μπορούν να τα στείλουν ανεξάρτητα στην Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων (est@civil.ntua.gr).

Οι «κάλπες» των μαθημάτων είναι χωρισμένες στις εξής κατηγορίες:

Υποχρεωτικά κορμού: Κάλπη 2 (19 μαθήματα 1ου-3ου εξαμήνου), Κάλπη 3 (18 μαθήματα 4ου-6ου εξαμήνου) και Κάλπη 4 (9 μαθήματα 7ου-8ου εξαμήνου)

Προαιρετικά κορμού: Κάλπη 5 (15 μαθήματα 1ου-6ου εξαμήνου)

Υποχρεωτικά κατευθύνσεων: Κάλπη 6 (18 μαθήματα υποχρεωτικά Δομοστατικού-Συγκοινωνιολόγου), Κάλπη 7 (17 μαθήματα υποχρεωτικά Υδραυλικού-Γεωτεχνικού)

Υπόλοιπα μαθήματα: Κάλπη 8 (16 μαθήματα), Κάλπη 9 (16 μαθήματα), Κάλπη 10 (16 μαθήματα), Κάλπη 11 (15 μαθήματα)

Μετά την είσοδο στο σύστημα (ακολουθώντας τον τυποποιημένο σύνδεσμο) παρουσιάζονται διαδοχικά 11 κάλπες και εφόσον υποβληθεί και επιβεβαιωθεί η ψήφος για την πρώτη εμφανίζεται η δεύτερη κλπ. Αν κάποιος θέλει να προσπεράσει μία κάλπη (π.χ. αν δεν τον αφορούν τα μαθήματα) μπορεί να πάει κατευθείαν στο τέλος και να πιέσει «Συνέχεια» (εμφανίζεται εφόσον έχει επιλεγεί έστω και μία απάντηση) ή «Λευκή ψήφος» (εμφανίζεται όταν δεν έχει επιλεγεί τίποτα από αυτή την κάλπη). Μπορεί κανείς να συνδεθεί πολλές φορές στο σύστημα μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας, ώστε να προσθέσει ή να επανυποβάλει απαντήσεις (μόνο η τελευταία απάντηση ισχύει, ενώ οι προηγούμενες διαγράφονται από το σύστημα).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να εκφράζουν γνώμη για τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (αν και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από το σύστημα).

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εκτιμάται σε λιγότερο από μία ώρα στην περίπτωση που συμπληρωθούν όλες τις «κάλπες». Προσδοκούμε στη μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου προγράμματος σπουδών. Ακόμη, είναι η ευκαιρία να υποστηρίξουν μια δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο και πανελλαδικά.

Για την Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

Νίκος Μαμάσης

4 years, 8 months ago. 13:57:18, 12-2-2015.