Ελληνικά

Αλλαγή αίθουσας εξέτασης Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής

Η εξέταση του μαθήματος Αξιολόγηση & Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ζ. Αιθ. 105, 2ος Οροφ. Β Πτέρυγα, Κτ. Αντ. Υλικών αντί της αίθουσας Z. Κτ. 1 Πολ. Αιθ. 2A. Η ημέρα και η ώρα της εξέτασης παραμένουν όπως στο αρχικό πρόγραμμα, δηλ. 18/2/2015 και ώρα 15.00.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 9 months ago. 13:00:53, 16-2-2015.