Ελληνικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠ-ENPC

Καλούνται οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης διπλού διπλώματος των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της Ecole de Ponts Paris Tech να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέχρι τις 24/02/2015.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας: Κατ’ ελάχιστον DELF (Diplôme d'études en Langue Française).

Μέγιστος αριθμός χρωστούμενων μαθημάτων: 2.

Επισημαίνεται η δυνατότητα μερικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Erasmus+.

5 years, 7 months ago. 14:31:00, 19-2-2015.