Ελληνικά

Συμπληρωματικός πίνακας κοινωνικών κριτηρίων

Καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στον αποσταλέντα εκ του Υπουργείου Παιδείας συμπληρωματικό πίνακα αιτούντων για κατ΄ εξαίρεση μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να υποβάλουν αίτηση προσκομίζοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία της Σχολής από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΣΧΟΛΗΣ
                  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 3 months ago. 13:07:45, 06-2-2015.